سهولت در خرید و فروش مواد شیمیایی

امروزه در مسیر علم و فناوری و پیچیده شدن پژوهش ها نیاز به بازار متمرکز جهت دسترسی به مواد شیمیایی، زیستی و تجهیزات ازمایشگاهی احساس می شود سامانه ایران ایلب www.iranelab.ir این سهولت را به رایگان در اختیار کاربران خود قرار میدهد.


لینک سامانه


منبع این نوشته : منبع